Donnerstag, 27. August 2015

Plattdüütsche Leeder to'n Geburtsdag

Hallo, moin un Dag ok, leve Lüüd!

Lang up töövt un upletzt is’t dor: den 28.08.2015 warr ik 85. Man dütmål will ik keen Präsenten, keen Gåven.

Ganz anners rüm, ik slå düt vör: Uns un mien Musik dörf vun nu an free bruukt un anwennt warrn, miene plattdüütschen Leder, Kinnerleder, plattdüütschen Texten to traditschonelle Stücken, Gospels, Karkenleder un mehr. Mi schull dat freuen, wenn dor in Kinnergoorns, Grundschoolklassen, Chöör orrer jüst in Huusmusik vun sungen wurr. Un mit Jo de Freud an‘t Plattdüütsche delen.

Noch is wenig fardig; dat geiht je jüst los. Technische Hölp un musikålschen Bistand heff ik siet alltieden vun miene Dochter, de Musikersche Rika Tjakea.
Hefft Ji Ideen dorto? Slåt vör! Un ok, geevt an, wo un wat Ji de Leeder bruken doot, bidde geern mit Biller.

Weet Ji, de letzten teihn, föfteihn Johr heff ik dörch dat Internet so veel Schööns an Musik, Texten un överhaupt allens to weten kregen, so veel an free Egendom - ,Public Domain‘ - övernehmen kunnt, dat ik nu ok en lütt beten bistüern will. Kiekt mål af un to rin!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen